tarieven

De tarieven voor het jaar 2020/21 zijn als volgt:
– € 140,00 voor een blok van 14 lessen (omgerekend € 10,00 per les).
– €  12,50 voor een losse les in een groep (mits de bezetting het toelaat).
– €  60,- voor een privé-les van 1 uur.
– €    5,- voor een proefles in een groep bij aanmelding vooraf.
– €  23,50 voor een eigen yogamatje 4,5mm dik.
– €  28,50 voor een eigen yogamatje 6,0mm dik.

Je kunt je lesgeld overmaken op rekening NL30ABNA0465253245 t.a.v. ‘Joost van Alfen’ onder vermelding van je naam en de groep waarin je les hebt (bijv. ‘ma 20.00’). Het bedrag mag je ook contant betalen aan het begin van de reeks. Losse lessen en proeflessen betaal je aan het begin van de les.

Voor mensen uit Hoorn, met een laag inkomen en die gebruik maken van de sport-& cultuurstrippenkaart, hanteer ik een aangepast tarief van €8,50 per les.

Lees ook de algemene voorwaarden.